MVAL Boys Varsity Soccer - Kennedy vs American - jmalone

MVAL Varsity Boys Soccer, Kennedy HS vs. American HS

MVAL Varsity Boys Soccer, Kennedy HS vs. American HS December 15 2017 at Tak Fudenna Memorial Stadium in Fremont California

1DX1GuySportPhoto1GuySportsPhotographyAHSAmericanHS SoccerJFJJVBoysSoccerMCHSTITANScanoncanon400mmmaxprepssportsphotography